fbpx
Foundry Trends: om Hyperreality

Foundry Trends: om Hyperreality

Vad är Hyperreality? Enligt definition är det ungefär när man omöjligt kan skilja på en upplevd verklighet från en simulerad. I 3D-världen handlar det osökt om VR och AR. Ta del av detta webinar från Foundry om framtiden.

Läs mer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.