fbpx

3Dexpo 2018 – Frågor till Filmgate

Under 3Dexpo den 10 oktober presenterade Magnus Olsson och Henrik Norin från Filmgate flera exempel ur deras design- och VFX-process för biofilm och tv, och publiken fick generös insyn i några av deras skräddarsydda arbetsflödeslösningar.

F: Ni har utvecklat egen programvara för er och era geografiskt utspridda kreatörer. Berätta mer om vad som ledde fram till det beslutet. Många har problem med t.ex. filhantering och godkännandeprocessen. Vilka funktioner var viktigast för er?

S: Förutom att vi fått välja projektledningsverktyg och mappstruktur/arbetssätt så det blir optimalt för outsourcing är FilmHUB programvarans viktigaste funktioner:

* Scriptbarhet: att kunna starta ett transferjobb via plug-in i projektledningsverktyg (Python API). Även när resultet kommer tillbaka skall det automatiskt kunna importeras till projektledningsverktyg (ftrack).

* Snabb filöverföring: när väl mottagaren laddar ner vill vi inte ha de långa ledtider som FTP/Wetransfer/Dropbox innebär pga undermåligt nätverksprotokoll.

* Publish: när artisten är klar vill vi på deras arbetstation verifiera filerna/arbetsresultatet och inte få tillbaka t.ex. sekvens med korrupta frames.

F: Ni pratade om de ”gamla” sättet att arbeta med FTP, som är både tidsödande och omständligt. Kan ni uppskatta hur mycket tid ni sparade på att ha tydlig revisionshantering och utdelning av filer till ansvarig person?

Som ett exempel brukar vi skicka kanske 100 skott för rotoscoping till outsourcing:

* Innan FilmHUB: någon hos oss fick sitta och kopiera ut 100 st 4k-sekvenser med material till FTP-mapp, kanske tar 2-3 minuter per sekvens. Sen måste ett mejl med metadata (upplösning, jobbeskrivningar, lins, colorspace, etc.) dikteras, kanske tar 30 min. Alltså totalt drygt 5 timmars jobb.

* Med FilmHUB: filer skickas direkt från där de ligger – utan FTP – samt att metadata hämtas automatiskt från projektledningsverktyget och landar som en TXT-fil hos artisten. Tar ca 1 min att skicka iväg paket med mejl. Totalt 1 minuts jobb! Till det kommer vinsten att FilmHUB skickar materialet 5-10 gånger snabbare än FTP efter att de börjat ladda hem.

F: Karaktärsutvecklingen till filmen Tumbbad var intressant att se. Tack för att ni så ärligt delade den, ibland jobbiga, processen. Med de erfarenheter ni nu gjort: hur skulle ni vilja hantera den iterativa processen i kommande uppdrag?

Vi skulle till att börja med ha försökt enats om ett koncept i 2D med regissören innan vi lade så mycket tid i 3D. Som det blev nu itererade vi ju alldeles för mycket för sent in i processen, efter att vi börjat texturera osv. Så helt enkelt försöka få olika steg godkända i rätt ordning istället för att ta modellen till finalnivå och därefter göra ändringar och börja om. Var så klart intressant för oss att höra om workflowet hos Aaron Sims Creative på deras 3Dexpo-presentation, och hur de jobbar med detta. 

F: Till norska storfilmen Skjelvet skulle ni färdigställa många klipp på mycket kort tid inpå biopremiären. Hur lyckades ni lösa det?

En del var att vi kunde skörda frukterna av Henriks arbete med pipelinen. Exempelvis att vi kunde skicka både wire removals och enklare set extension shots till andra företag och att det funkade smidigt och krävde väldigt lite administration. Sedan att de företag vi samarbetar med är noga utvalda efter åratal av sållande är också viktigt att poängtera. Det var också tacksamt att alla klipp vi jobbade på var från samma sekvens och använde samma assets i alla scener. Den sista delen av svaret är helt enkelt hårt arbete och duktiga artister!

Stort tack till Magnus och Henrik, och välkomna åter på 3Dexpo!

Läs mer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *