fbpx
Milford Film & Animation söker en Lead rigging TD

Milford Film & Animation söker en Lead rigging TD

Vilka är vi?

Milford är filmskapande och animation vår stora passion mer än någonting annat…
Vi kommer från animationens värld och har med stolthet etablerat en studio dit kunder vänder sig för att få högkvalitativa animationer. Vi älskar berättandet och den visuella processen, agerandet och alla utmaningar som medföljer när man ska berätta en historia med hjälp av karaktärsanimering.
Hundratals karaktärsprojekt har format vilka vi är idag. Som medarbetare på Milford kan du förvänta dig ett hängivet team av kreativa talanger och teknisk expertis. Ett lyckad kombination som lockar fram det allra bästa animationer för att berätta inspirerande och underhållande historier som människor vill titta på.

Befattning: Lead Rigging TD – Milford Creative Studio – Stockholm
Tillträde: Början av mars 2019
Våra karaktärer och varelser kommer i många olika former och skepnader och de har alla något gemensamt. De skapas alla av vårt team som delar samma nyfikenhet och passion för karaktärer, agerande och berättandets konst.
Om du älskar karaktärer och tror på de oändliga möjligheterna som animationsteknik ger berättandet är du definitivt den vi söker.

Arbetsuppgifter

 • Utveckla och behålla riggar för ett brett sortiment av stilar från stiliserande tecknade figurer till realistiska varelser såväl som rekvisita
 • Utveckla modulära rigg-system genom MEL/Python
 • Utveckla arbetsflöden / verktyg för rigg och animering
 • Arbeta med ledande TD och artister på andra avdelningar för att integrera riggar i vår pipe
 • Testa provprocedurer för att minimera problem med riggar senare i pipen

Kvalifikationer

 • Minst 3 års dokumenterad produktionserfarenhet
 • Utmärkt förståelse för anatomi och biomekanik
 • Utmärkta kunskaper i MEL och Python
 • C++, Autodesk Maya, API-kunskap är ett plus
 • Erfarenhet av Houdini är ett plus
Skicka din ansökan till: careers@milford.se 
Sista ansökningsdag: 28 februari 2019.
__________________________

Who we are

At Milford we are more passionate about filmmaking and animation than, well, pretty much anything…
We come from animation and has taken a great deal of pride in establishing our studio as a go to partner for high-end character animation. We love story and visual development, acting and all the challenges that comes along when telling a story using the craft of character animation. 
Hundreds of character projects have shaped who we are today. Working with Milford you can expect a dedicated team of world class creative talent and technical expertise. A successful combination that brings the very best out of the animation in order to tell inspiring and entertaining stories that people want to watch.
Position: Lead Rigging TD – Milford Creative Studio – Stockholm
Start date: beginning of March
Our characters and creatures come in many different shapes and appearances, and they all have something in common. They are all created by our team who share the same curiosity and passion for characters, acting performance and storytelling.
If you love characters and believe in the infinite possibilities that the animation technique affords storytelling you are definitely the one we are looking for.

Responsibilities

 • Develop and maintain rigs for a wide range of styles. From stylized cartoon characters to realistic creatures as well as props.
 • Develop modular rigging systems through MEL/Python.
 • Develop publishing workflows/tools for rigs and animation.
 • Work with lead TD’s and artists in other departments to integrate rigs in our pipeline.
 • Set up test procedures to minimize problems with the rigs further down the pipeline.

Requirements

 • At least 3 years documented production experience.
 • Excellent understanding of anatomy and bio-mechanics.
 • Fluent in MEL and Python.
 • C++, Autodesk Maya API knowledge is a plus
 • Experience in Houdini is a plus.
Send your CV and personal letter to: careers@milford.se 
Last day of application: 28th of February 2019.

Läs mer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *