fbpx
Uppdateringen Nuke 12.1 ute nu

Uppdateringen Nuke 12.1 ute nu

Användarfokuserade förbättringar genom hela Nuke-familjen med Nuke 12.1. Foundry har prioriterat att förbättra användarnas dagliga arbete. Med ny Shuffle-nod, prestandaförbättringar på GPU-accelererade noder, betydande förbättringar av BlinkScript och Particles plus en mängd insatser på audio och filformat. Ladda ner här.

Artist-focused improvements across the Nuke family

Building on 12.0, Nuke 12.1 brings updates to improve artists’ day-to-day work life. With the new Shuffle node, performance improvements targeting GPU accelerated nodes, substantial enhancements to BlinkScript and Particles, plus significant work on audio and file formats. Download here.

Läs mer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *