fbpx
Dagens 3D-print – Hjälpmedel för synskadade

Dagens 3D-print – Hjälpmedel för synskadade

I dagens 3D-print vill vi föra fram Gustav Knapes 3D-utskrifter för blinda som visar en särskild applikation för 3D-printing genom framställning av hjälpmedel till synskadade. 

De flesta av oss ser 3D-printing som en möjlighet att känna på föremål som inte finns i verkligheten. Det finns dock många som inte kan se föremål alls och förlitar sig till fingerspetsar som det enda sätt att ”se” på objekten som vi omges av. Blinda och gravt synskadade personer kan därför inte få en tydlig bild av saker som storleksmässigt är utanför det som man kan greppa med händerna – som t.ex. operahuset i Sydney.

De flesta 3D-skrivare på marknaden idag kan skapa modeller i plast i en byggvolym som är väsentligt större än det man kan hålla i handen. De passar därför utmärkt för framställning av diverse föremål som ger blinda en taktil bild av föremål oavsett hur stora de är i verkligheten.

Applikationer

Följande användningsområden är exempel på hur man kan använda 3D-printing för blinda och synskadade.
  • Framställning av blindskrift – I offentliga platser, hissar, myndigheter, m.m. kan man ofta se skyltar i vanlig skrift som också har en motsvarighet som punktskrift för blinda (även kallat Braille). Då en 3D-skrivare är gjord för att skapa tredimensionella föremål är det perfekt för framställning av bokstäver i blindskrift. En sökning på Thingiverse ger t.ex. denna sökträff om Braille.
  • Miniatyrisering av stora föremål – Ovan nämnde vi operahuset i Sydney som exempel på ett stort föremål som man omöjligt kan uppfatta greppa och känna på i sin helhet med fingrarna. Genom att t.ex. ladda hem en 3D-modell av operahuset och 3D-printa den, kan en blind person känna och ”se” den klassiska byggnadsformen.
  • Museiföremål för beröring – Oavsett om man kan se eller inte brukar det ogillas om man pillar på gamla unika museiföremål. Genom att t.ex. 3D-skanna dessa och skapa billiga kopior kan man lägga fram dem så att blinda och seende med sina fingrar kan känna och klämma på gamla ting.

Listan kan sannolikt göras mycket längre och det är bara fantasin som sätter gränser på vad man kan skapa med en 3D-skrivare. Maskinerna och materialet har numera ett så lågt pris att man inte bara kan göra enstaka tester utan även massproducera produkter som kan underlätta livet för synskadade.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *