fbpx
Featured Video Play Icon

3D-printing utan lager med robot

3D-printing är en additiv process där material sammanfogas lager på lager tills 3D-objektet har formats.

Denna video visar projektet MATAERIAL som utvecklats på Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) och Joris Laarman Studio. Liksom 3D-utskrifter spritsas ett ämne fram som härdar och därmed adderar material, fast detta skiljer sig genom att det inte behöver göras lager på lager. 3D-printspetsen förs av en industrirobot fritt i alla dimensioner.

Läs mer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.