fbpx
Dagens 3D-print – Liggande cylinder med eget stödmaterial

Dagens 3D-print – Liggande cylinder med eget stödmaterial

När man 3D-printar föremål i plast med FFF-tekniken finns det en gräns för hur mycket en yta kan luta utan att man behöver använda stödmaterial. Mellan tummen och pekfingret kan man säga att om en yta lutar 50 grader eller mer från bottenplattan, kommer man att kunna 3D-printa utan stödmaterial.

När ytan lutar mer måste 3D-skrivaren skapa en stödstruktur. Detta sker automatiskt om man i 3D-printprogrammet bockar för en ruta som heter ”Supports”. Då bildas en lamell eller persiennliknande struktur under de delar av objektet som kräver stöd. Strukturerna är mycket enkla att riva eller skrapa bort när modellen är klar.

Om man vill experimentera med egna ströstrukturer kan man skapa de själv i 3D-modelleringsprogrammet. Då kan man bedöma själv var de skall sitta och hur stora de blir.

I ett experiment har 3D-printoperatören Daniel Norée visat hur man t.ex. kan skapa egna stödstrukturer för en liggande cylinder. Det han gjorde var att skapa en volym under cylindern som sträckte sig ner till byggplattan. Mellan cylinderns nedre del och stödvolymen finns det en glipa på 0,2 mm.


Läs mer

Läs mer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *