fbpx
Featured Video Play Icon

Dagens 3D-print – Automatisk nivåjustering av byggplattan

När man 3D-printar är det viktigt att byggplattan som plastmodellen formas på är helt plan och framför allt parallell mot X- och Y-axeln. I de flesta fall är detta inget större problem då man ställer in lutningen av plattan med tre skruvar en gång, och därefter brukar den stämma perfekt varje gång man använder 3D-skrivaren. 

Om man t.ex. fraktar 3D-printern kan det hända att man behöver göra en enkel justering av plattan. Människan är dock lat av naturen och det forskas febrilt på att uppfinna ett system som automatiskt gör detta. I denna video från Alex Borro kan du se hur man med en enkel modifiering av 3D-skrivaren kan få en automatisk nivåjustering av plattan.

Egentligen är detta inte hela sanning för som det syns tydligt i bild ser man Alex tydligt överdrev plattans lutning för att visa principen med automatisk nivåjustering.

Bredvid 3D-printspetsen finns det en liten strömbrytare som kan vinklas rakt ner och åt sidan. Innan 3D-utskriften sker pekar den nedåt så att olika punkter på byggplattan kan mätas. Mätpunkterna bearbetas sedan in i 3D-skrivarens inbyggda styrsystem som kompenserar mjukvarumässigt för plattans avvikande lutning.

Denna teknik är just nu experimentell och kan testas av alla som har 3D-skrivare som följer RepRap-standarden under Marlin Firmware. Med andra ord kan 3D-skrivare så som RepRapPro, EASY3DMAKER, PROFI3DMAKER, Felix, m.fl. använda sig av denna teknik om man gillar att meka lite och kan bygga om dem en aning.

Det är mycket inspirerande att se hur 3D-printteknik utvecklas av entusiaster inom öppen källkod. Den samlade kompetensen ger därmed hela branschen stor tillväxtkraft.


Läs mer

Läs mer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *