Den 1 feb 2015 träder Autodesks nya uppgraderingspolicy i kraft!

Den 1 feb 2015 träder Autodesks nya uppgraderingspolicy i kraft!

Den 1 februari 2015 träder Autodesks nya uppgraderingspolicy i kraft. Från och med då upphör möjligheten att köpa uppgraderingar på permanenta mjukvaror. Detta är ett steg mot att göra licenshantering och administration enklare, billigare och tryggare. Genom att teckna subscription får du automatiskt uppgraderingar löpande under året.

Endast 1% av Autodesks kunder köper idag uppgraderingar och därför blir det ett naturligt steg och fördelaktigt för alla parter att helt gå över till en ny, enklare policy med obligatorisk subscription till sin licens eller hyrlicenser om man har tidsbegränsade behov.

Vad är fördelen med subscription?

Autodesk Subscription är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att hålla din programvara uppdaterad utan att behöva betala för kostsamma uppgraderingar.
• Du har en tydlig översikt över ditt licensinnehav via din inloggning på subscription center.
• Du får programuppgraderingar direkt vid release, har alltid tillgång senaste version och håller er därmed konkurrenskraftiga på marknaden.
• Subscription är väsentligt billigare än att uppgradera på traditionellt sätt vid varje ny release.
• En förutbestämd årlig kostnad underlättar budgeteringsarbetet.
• Flexibla licensvillkor låter dig som subscriptionkund använda olika versioner parallellt, upp till tre versioner bakåt. När man inte har aktiv subscription, förfaller rätten att ha den tidigare versionen aktiverad samtidigt.
• Teknisk support från Autodesks produktexperter ingår.
• Du får tillgång till molnbaserade tjänster genom Autodesk® 360
• Som subscriptionkund får du även installera en hemlicens och kan därmed använda din programvara hemifrån eller från olika arbetsplatser.

Vad kan man göra om man har ett förfallet subscriptionavtal och/eller vill uppgradera sin gamla licens?

För kunder med förfallet subscriptionavtal pågår just nu en kampanj där det finns möjlighet att förnya sitt subscriptionavtal utan att betala förseningsavgift sk ”Late renewal fee”. Detta erbjudande gäller inom 364 dagar från förfallodatum. Från och med den 1 februari levereras uppgraderingar med automatik enbart till subscriptionkunder och hyreslicenskunder automatisk vid varje ny release.

För äldre kontrakt (mer än 364 dagar förfallna) och där du har en äldre version av ett Autodeskprogram som du vill lyfta upp till senaste version, är det läge att passa på att uppgradera nu, innan den nya policyn träder i kraft. Efter den 1 februari 2015 kommer Autodesks licenspolicy inte längre erbjuda någon uppgradering för din gamla licens utan du hänvisas till att köpa en ny licens. Du kan uppgradera licenser som är max 6 versioner äldre än aktuell version (2008-2013).

Passa på att förnya och uppgradera så länge det finns möjlighet!

När det gäller Crossgrades berörs inte detta av den nya policyn. Där finns fortfarande möjligheten kvar att korsuppgradera från ett program till ett annat (t.ex. från Autodesk 3ds Max till Autodesk Maya).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *