fbpx
Dagens 3D-print – En framgång för Open Source SLS-teknik

Dagens 3D-print – En framgång för Open Source SLS-teknik

Projektet OpenSLS beskriver sig som ”An Open Source Laser Sintering Experimentation Platform”. De har nyligen lagt upp bilder på framgångsrika 3D-utskrifter som gjorts med deras prototyp.

Som en förenklad beskrivning kan man säga att SLS-tekniken för 3D-skrivare går ut på att smälta lager på lager av material i pulverform. De delarna som hettas upp stelnar och bildar ett objekt. 

När det gäller tekniken FFF för 3D-skrivare kan man konstatera idag att marknaden exploderat i en flora av olika maskiner och tillverkare. Detta beror på att ett patent för just FFF-tekniken gick ut för några år sedan.

Man kan bara hoppas att detta också sker med SLS-tekniken den grunderna för den också numera är fria för alla att tillverka. 

Vi tror att det dock kommer att ta lång tid innan pulvertekniken når samma nivå av låg kostnad och tillgänglighet som FFF har idag. Just det faktum att mycket fint och tunt plastdam måste hanteras har inverkan i både miljö- och hälsoaspekter som måste lösas.

Läs mer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.