Featured Video Play Icon

Tutorial – en eldkastare med Phoenix FD

”I love the smell of napalm in the morning!” (Överstelöjtnant Kilgore, Apocalypse Now)

Det är kanske bara lukten av eldkastaren som du inte får fram efter att du skapat en med partikelsimulatorn Phoenix FD likt denna videolektion. För övrigt blir det en mycket övertygande 3D-simulering. Ciceron vid spakarna är Tsvetan Milanov.

Läs mer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *