Dynamiska vågtoppar med Hot4Max och Stoke

Dynamiska vågtoppar med Hot4Max och Stoke

Hou4Max är en version av det populära Houdini-verktyget Houdini Ocean Toolkit för 3ds Max. I denna video får vi lära oss att använda Hou4Max tillsammans med partikelpluginet Stoke för att simulera vågtoppar med skum.

Läs mer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *