Lantmäteriets utredning om nationell 3D-geodata klar

Lantmäteriets utredning om nationell 3D-geodata klar

Regeringen gav förra året Lantmäteriet i uppdrag att utreda premisserna för att förse samhället med geografiska data med höjdvärden på nationell nivå. Nu har utredningen redovisats till Socialdepartementet. Läs Lantmäteriets utredning här.

Läs mer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *