3Dexpo – Hardy Ihre föreläser om Bunkspeed

Vårt 3Dexpo fortsätter! Hardy Ihre från RTT/3DXCITE pratar om Bunkspeed Pro, den Iray GPU-baserade renderaren, flitigt använt inom produktvisualisering i allmänhet och av bilindustrin i synnerhet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *