fbpx
GeoTalks Express-webinar: Arbeta med rasterdata i Global Mapper

GeoTalks Express-webinar: Arbeta med rasterdata i Global Mapper

Blue Marble, utvecklarna bakom bl.a. Global Mapper, har en mycket bra och uppskattad webinarserie som kallas för GeoTalks Express. Webinaren riktar sig till alla som vill lära sig mer om deras programlösningar för GIS (geografiskt informationssystem) och geospatial data, så som Global Mapper. Webinaren är ca. en timme långa och gratis att delta på. Registrering krävs.

Nästa GeoTalks Express-webinar hålls onsdagen den 19 maj 2021, kl. 20:00 svensk tid. Detta webinar kommer att handla om att jobba med rasterdata i Global Mapper. Rasterdata används ofta som en stödjande roll i den geospatiala analysvärlden, och fungerar då som en enkel grundkarta för den ”riktiga” vektordataanlysen. Detta är en orättvis kategorisering av rasterdatan. Rasterlagret innehåller information med en mängd värdefull data som bland annat avslöjar mönster i datadistribution och skapar en mer komplett bild av området som studeras.

I detta GeoTalks Express-webinar får du en introduktion till några av Global Mappers raster-bearbetningsverktyg inklusive raster-beräkning, raster-omklassificering och feature-extrahering från raster-data.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *