fbpx

CUSTOMER SPOTLIGHT

Milford Animation Studios skapar prisbelönt animerad reklamfilm

Showreel by Milford

CUSTOMER SPOTLIGHT

Vår kund Milford Animation Studios är en prisbelönt studio i Stockholm, som specialiserar sig på animerad reklamfilm. De har bland annat animerat åt världskända företag som CocaCola, IKEA, Nike, Very, EA, Disney och Vodafone. 

Vi hade nöjet att prata med två av nyckelpersonerna på Milford Animation Studios, och passade såklart då på att fråga om ett av deras många imponerande projekt. Vi tog också reda på hur deras arbetsflöde ser ut och hur Covid-19 har påverkat deras arbete.

John Roxenhed var med och grundade Milford för snart 20 år sedan. Nu jobbar han som CG Supervisor, en roll som han beskriver som lite mindre hands-on, och istället mer styrande över produktionen.

Oskar Wahlberg, VFX Supervisor och Head of CG på Milford, har jobbat på studion i ca. 5 år. Han berättar att hans intresse för filmeffekter och 3D generellt väcktes redan i tonåren. Nu har han nästan 30 års erfarenhet av branschen och olika 3D-program. ”Jag har hållit på en stund, kan man säga”.

Sju animerade reklamfilmer med ett fantastiskt fint visuellt berättande

Q: Berätta om ett av era senaste projekt! 

Vi hade nyligen ett riktigt roligt uppdrag med Galbusera – ett italienskt varumärke som producerar frukostflingor, knäckebröd, kakor, med mera. I det här projektet jobbade vi med ett italienskt produktionsbolag som heter Movie Magic, och den italienska reklambyrån VMLY&R var uppdragsgivare.

Vi tillhandahöll allt från design, regi och produktion. Vi gjorde alltså alla de traditionella stegen: visual development, story development, assets, animation, ljussättning och rendering.

Det handlade om en stor kampanj, där vi producerade totalt sju stycken animerade reklamfilmer som sändes på TV i Italien. Vi producerade dessutom marknadsföringsmaterial till butiker och online-event. Projektet pågick under ca. ett och ett halvt års tid.

En av reklamfilmerna för Galbusera som sändes på TV i Italien.

Q: Vad gav uppdragsgivaren er för förutsättningar att jobba med?

Det här var ett väldigt roligt projekt, då vi hade en väldigt öppen dialog. Reklambyrån som förstås hade hand om själva kampanjen i stort, hade definierat vad det skulle vara för längd på filmerna, hur många filmer och inriktning på filmerna.

Därefter har vi utvecklat själva berättandet, karaktärerna, och det visuella i filmerna. Men vi har förstås – som alltid när man samarbetar med externa parter – varit väldigt lyhörda för input i form av designförslag, miljöer, värderingar och annat som ligger kunden närmare.

Q: Uppstod några svåra utmaningar under projektet?

Vi var glada att vi fick ha ett så långt samarbete med Movie Magic och Galbusera. Ju längre in i projektet vi kom, desto bättre insikt fick kunden. Vi lyckades lära dem mer och mer om möjligheterna och själva processen. Mot slutet kom de självmant tillbaka med extrabeställningar för trycksaker, online-media och annat. Det var väldigt kul att se!

En av reklamfilmerna för Galbusera som sändes på TV i Italien.

Q: Var det ett lyckat projekt?

Det var en väldigt lyckad kampanj. Och beviset på det är väl att de kom tillbaka så många gånger och ville göra fler reklamfilmer. Kampanjen var väldigt lyckosam och uppskattad i Italien. Och för Galbusera bidrog det till ökad försäljning, vilket såklart var målet.

Så ser Milfords arbetsflöde ut

Q: Vilka program använder ni och varför har ni valt just dem?

Vi använder Autodesk Maya i första stegen av produktionen som innefattar assetsframställning, modellering, texturering och rigging. Vi gör också all animation i Maya.

Det var Maya vi började med en gång i tiden, och faktum är att Maya är industristandard när det gäller animation. Så för oss hade det varit svårt att byta ut det verktyget. De flesta resurser som finns där ute kan Maya. 

"Vi är väldigt nöjda med riggingen i Maya. Vi har inte hittat något verktyg som konkurrerar med Maya i användarvänlighet för våra animatörer när det gäller just rigging."

Simuleringar, effekter, ljussättning och rendering gör vi i Houdini. Och så använder vi Substance 3D Texturing för det faktiska textureringsarbetet. Adobe Photoshop använder vi i den initiala skapandefasen, och i den absolut sista leveransen av stillbilder, prints och liknande.

Autodesk ShotGrid är ett väldigt centralt verktyg för vår verksamhet. Vi bokar alla uppgifter via tasks i ShotGrid. Alla assets finns i ShotGrid. Våra dagliga reviews, dailies, presenterar vi oftast där. Vi använder till och med arbetstidsloggning i ShotGrid. Vi har byggt lite egna saker in-house för att kunna göra det, vilket gör att vi har väldigt bra budgetkontroll och insikt där över hur mycket tid som går åt.

Sedan går vi över till Houdini för att göra saker som tygsimulering, visuella effekter och ljussättning. Och så använder vi Nuke för efterbearbetning och comp. Det ger oss en väldig flexibilitet där vi kan göra versioneringar och ändra saker som texturer i post. 

Så har Milford påverkats av pandemin

Q: Hur har pandemin påverkat ert arbete de senaste året?

Det blev lite kaotiskt i början av 2020, när pandemin bröt ut. Vissa produktioner pausades för att folk inte riktigt visste vad som skulle hända.

Sedan rekommendationerna om att jobba hemifrån kom, har vi mestadels jobbat hemifrån. Det har funkat förvånansvärt bra. Visst var det en omställning som var lite knepig: att helt plötsligt göra allting på remote och inte kunna gå och knacka någon på axeln och diskutera.

Initialt var det ett ganska tungt lass att dra, speciellt för administration och arbetsledning att hålla koll på allt som hände. Men vi vande oss vid det nya arbetssättet snabbt, och nu funkar det väldigt smidigt.

ShotGrid, och allt vi gör med t.ex. dailies där, underlättade väldigt mycket. Det var bara att köra på med det precis som tidigare. Tack vare att vi redan hade implementerat ShotGrid var det inget nytt som behövde introduceras för någon. 

Q: Har pandemin förändrat hur ni kommer arbeta även framöver?

Det kommer bli lite annorlunda jämfört med innan pandemin. Det finns ingen anledning att sitta på kontoret från 9-18 varje dag. Det blir en mer flexibel arbetssituation för många.

Milford om samarbetet med Creative Tools

Milford Animation Studio är sedan flera år tillbaka kund hos oss på Creative Tools. Vi har levererat mjukvarulicenser, och har bland annat sett till att de har den mest kostnadseffektiva licensmodellen för deras behov samt ett optimerat licensinnehav. De berättar att de tycker att samarbetet med oss fungerar superbra. 

"Ni var väldigt hjälpsamma när vi hade lite utmaningar med nya licensmodeller och så vidare. Det uppskattar vi mycket. Toppbetyg på den fronten för er."