fbpx
Miljövänligare och effektivare produktutveckling med hjälp av 3D-printing

Miljövänligare och effektivare produktutveckling med hjälp av 3D-printing

Som ett led i hur vi som leverantör kan vara med att ta ett ansvar för hur vi använder resurserna runt oss, har vi pratat med Marcus – hållbarhetsutvecklare och VD på Via 2030. Via 2030 är ett företag som specialiserar sig på affärsutveckling med fokus på miljö och hållbarhet.

Vi ställde ett par frågor om hur han ser på framtiden med teknologier som additiv tillverkning och hur rapid prototyping kan vara med att forma de kommande årens utveckling.

Hur ser du att additiv tillverkning påverkar produktutvecklingsfasen idag?

Att ha tillverkningen av prototyper nära “hemma” gör att man minskar transporter samt ökar omsättning i ekonomin i regionen, istället för att skicka designidéer till länder långt härifrån. Man är därför med och främjar utvecklingen i landet eller regionen, och alla som bor här. Det är också lättare att ha kontroll på designen och hela processen. Tiden från idé till prototyp är mycket kortare, och det är därmed lättare att hänga med i utvecklingen och konkurrensen på marknaden, eller skapa sig en fördel. 

Med additiv tillverkning fysiskt nära designstudion är det enkelt att få många snabba iterationer samt att partiella bitar av en komplett design minskar spillet på material, vilket positivt påverkar på hela miljökedjan från idé till design. Minskar vi svinnet vinner vi mycket. Ju mindre vi slänger, ju mindre påverkas miljön. 

Om man ska dra en parallell så slängs ⅓ av all mat som tillverkas. Alltså påverkas miljön på ett mycket negativt sätt. 

Hur tror du att framtiden inom additiv tillverkning ser ut?

Tekniken finns för att det är en nödvändighet just nu, och den kommer att utvecklas i takt med att vi hittar nya och mer effektiva sätt att använda den på. Till exempel måste vi tänka utanför boxen angående alternativ till plast och kan vi vara med i utvecklingen att hitta de alternativen, så kommer dessa implementeras i tekniken i en flytande övergång.

Trenden visar på att mer närproducerat skapar mervärde. Det finns alltså ett värde att hämta om man visar på att en produkt har varit med att stötta regionen samt att det är möjligt att minska stegen i leverantörskedjan. Kunderna köper mer med tanke på miljöcertifieringar, hållbar design och återvunna material. När man kombinerar allt det här är det upplagt för att inte bara prototyper och leksaker kan tillverkas med 3D-skrivare.

Mer komplicerade designs med samma eller bättre prestanda möjliggörs och vi börjar redan se fler färdiga produkter som tillverkas med additiv tillverkning. Bättre teknologi och utbildning möjliggör bättre produkter, som i sin tur är att flytta gränserna för vad vi anser om en design och vad vi tror är möjligt.

Tendensen just nu är att vi tar tillbaka kontrollen i produktionen, och tar hem utveckling och produktion. Det blir mer viktigt och värdefullt att kunna berätta en “story” och visa på att man tar sitt miljöansvar och hjälper andra att göra samma sak.

Vi ser också att effektivisering och kvalitetskontroll är viktigt i dag och många vill ha färre maskiner som är mer effektiva och driftsäkra.


Hur ser du att additiv tillverkning kan hjälpa oss att spara på miljön? Även om det är plast

Så länge det används återvunnen plast i tillverkningen istället för jungfruliga råmaterial kommer vi att spara på miljön, eftersom det är råvaruutvinningen i plasttillverkningen som har störst miljöpåverkan i dag. Vi behöver dock att återvinningsprocessen skalas upp, då tekniken finns redan idag.

Det behöver bli mer “mainstream” att återvinna på plats med en maskin som gör nytt filament av gamla 3D-prints. Det skulle minska transporter, nytillverkning och packmaterial.

De nämnda sakerna skulle tillsammans göra en stor skillnad för den världen vi bor i. Med additiv tillverkning är det till och med “gratis” att göra hål, till skillnad från subtraktiv tillverkning som till exempel fräsning och svarvning som står för långt större del av tillverkningen i dag.

Att tillverka liknande geometrier likt den på bilden med traditionell, subtraktiv tillverkning är både kostsamt och slösar på resurserna.

Om man 3D-printar ett objekt så säger man ofta “complexity is free” vilket kan översättas till att man med 3D-printing har möjlighet att göra mer komplicerade former med mindre material. Gör vi detta i en mycket större skala, kommer vi spara på de resurserna som är att tillgå för oss.

Hur kan företag tänka för att ha ett så litet CO2 footprint som möjligt, men ändå fokusera på lönsamhet?

Det är intressant, då det handlar mycket om en designfråga. Att designa en produkt som använder så lite material som möjligt samtidigt som att den ska kunna hålla längre. Det måste även vara enkelt att återvinna materialen efter produktens liv. Företag måste börja tänka mer på detta än vad de redan gör i dag.

På så sätt “slösar” vi inte material. Det kan även skapa en lönsamhet då produkten har en mer avancerad modern design som kan vara med och sätta nästa trend. Och man kan påvisa att man som företag tar sitt ansvar i frågan om framtiden. Man kan även göra reparationsdelar eller uppgraderade saker som kan köpas till en redan befintlig produkt, istället för att kunden måste köpa en helt ny grej.

Avancerad mjukvara, utbildning till designers, ingenjörer och tekniker i området är vägen fram.

Marcus tankar om trenden

På marknaden märks det att konsumenterna börjar värdera att företag minskar sin miljöpåverkan i hela deras livscykel. Det blir mer acceptabelt att betala mer för att köpa produkter där tillverkaren har tagit sitt ansvar för miljön och människan. Det ger helt klart mervärden till dessa produkter jämfört med produkter som tillverkas av företag som inte tar sitt ansvar. Det här leder också till att det kan bli en större vinstmarginal att hämta samtidigt som fler väljer att köpa produkten tack vare dessa mjuka värden. Vi ser allt oftare att det är social status att stötta rättvisa, exempelvis genom att bekämpa barnarbete, och att bidra till en friskare planet.

Det fina med detta är att när företag börjar agera efter detta när de väljer material, maskiner och produkter så hjälper det på många fler plan än enbart ur ett klimatperspektiv.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *