fbpx

CUSTOMER SPOTLIGHT

Så använder arkitektbyrån Krook & Tjäder 3D-printing för att sälja in nya projekt

CUSTOMER SPOTLIGHT

Ett av Sveriges största arkitektkontor – Krook & Tjäder – använder dagligen 3D-skrivare i sitt arbete. 3D-printing ger dem ett nytt sätt att sälja in nya, spännande projekt. 

Vi på Creative Tools levererar både hårdvara och mjukvara till Krook & Tjäder, och besökte nyligen deras kontor i Halmstad för att prata med Mark Novotny som hanterar deras 3D-skrivare och modellverkstad.

Läs artikeln nedan för att ta reda på hur Krook & Tjäder drar nytta av 3D-printteknologin för att sälja in arkitektur till sina kunder.

Här kan vi se en samling av olika projekt som Krook & Tjäder i Halmstad har 3D-printat.

Hur använder ni 3D-printing i er verksamhet?

I dag 3D-printar vi husmodeller mestadels för att sälja in projekt till våra kunder. Det underlättar även för våra arkitekter, projektledare och beställare. 

Ofta förlorar man storleksuppfattningen när man zoomar in och ut i en CAD-ritning. Många har svårt att uppfatta storlek, skala och helhetsperspektiv i en CAD-ritning eller en rendering. Genom att 3D-printa hus eller hela kvarter kan vi på ett helt nytt sätt visa – i stora drag – hur det kommer att se ut när det är klart.

"Med en fysisk modell i handen, blir det mycket lättare att bilda sig en uppfattning om skalan man jobbar med."
Mark Novotny
Arkitekt på Krook & Tjäder i Halmstad

Det är ofta den 3D-printade modellen som gör att en potentiell kund tar ett beslut. Det blir plötsligt hanterbart; bokstavligen!

 

Vad tycker kunderna om de 3D-printade husen?

Kunderna älskar modellerna! De frågar ofta om de får behålla modellerna som ett minne på vad de har beställt, och för att kunna visa kollegor, vänner och bekanta.

Vi hade gärna sett ett större intresse för att beställa 3D-printade modeller av redan byggda hus också. Det kanske kommer i framtiden!

Hur gjorde ni innan ni började med 3D-printing?

Så som många arkitekter fortfarande gör, är att man beställer modellerna från en extern modellbyggare. De externa modellbyggarna bygger upp husen i trä, papp, cellplast, gips och/eller andra material. 

Vi bygger fortfarande mycket med trä, papp och cellplast, men vi använder detta på ett annat sätt än vad vi gjorde för bara fyra år sedan. Det är inte ovanligt att vi kombinerar materialen och tekniken mycket mer i dag, för att få så bra resultat som möjligt. 

Till exempel är det inte så effektivt att 3D-printa stora landskap. Så under tiden som 3D-skrivaren jobbar med att tillverka husen, kan vi göra modellen som dessa ska stå på.

 

Bild på en byggnad som nyligen 3D-printades av Krook & Tjäder i Halmstad.

Val av 3D-skrivare för arkitektur och 3D-printing av husmodeller

Hos Krook & Tjäder prioriteras tillförlitlighet och kvalitet, för att inte behöva lägga så mycket tid på felsökning av maskinen och efterbeabetning av de 3D-printade modellerna. 

Därför föll valet av 3D-skrivare på en Ultimaker S5. Denna 3D-skrivare är en av de mest pålitliga 3D-skrivarna på marknaden, och har dessutom en stor byggyta, dubbla skrivarhuvud och ett mycket användarvänligt gränssnitt. På så sätt kan Mark fokusera på allt annat än problem med 3D-skrivaren.

Vad ser ni som det positiva med 3D-printing jämfört med innan denna teknologi blev tillgänglig?

Den största fördelen är att vi snabbt kan tillverka modellen – in-house istället för att det ska gå iväg till annan part. Vi slipper vänta på externa modellbyggare i ett par dagar. Detta förkortar processen oerhört mycket, samtidigt som vi enkelt kan ta fram enbart en liten del av modellen, så att vi inte behöver använda mer material än nödvändigt.

 

Här får vi se en liten del av deras nya kontor som ligger mitt i Halmstads centrum.

Vilka utmaningar har ni haft med 3D-printing?

Den stora utmaningen vi har med 3D-printing har med tid att göra. Det tar i dag för lång tid att producera en modell i större skala. Det är ofta snabbare och enklare att göra detta med en laserskärare och sedan bygga ihop delarna för hand. 

En annan problematik är att gå från CAD-ritningen som ligger till grund för byggnationen, till att kunna 3D-printa den. Det kräver ofta en del jobb i 3D-programmet SketchUp för att ta bort alla onödiga detaljer och se till att all geometri är rätt när man tar in det i 3D-printberedningsprogrammet.

 

Allt ska inte vara så allvarligt. Krook & Tjäder har även prioiterat ett trevligt utrymme för medarbetarna att fika och kläcka nya idéer.

Vad skulle ni vilja se med 3D-printing i framtiden?

Att man kan 3D-printa snabbare men med lika fin (eller ännu finare) resultat. Att man kanske till och med kan få ut en 3D-printad modell eller prototyp på 20-30 minuter, så iterationerna kommer snabbare igenom. 

På mjukvarusidan ser vi gärna fortsatt utveckling och förbättring av AI. Och en smartare lösning för att transformera ArchiCAD-filer till 3D-printbara .3MF-filer.

Vi ser också gärna att byggbranschen börjar att anamma 3D-printingen mer. I andra delar av världen 3D-printas hela hus. Vi hoppas att man börjar använda den tekniken i Sverige inom en snar framtid. Det skapar flera möjligheter för oss som arkitekter och kan driva fram ett helt nytt kapitel inom arkitektur.