fbpx
Autodesk Maya 2019 ute nu!

Autodesk Maya 2019 ute nu!

Idag har helt nya Autodesk Maya 2019 släppts. I nya versionen har Autodesk optimerat för ett snabbare arbetsflöde för animatören genom ett antal innovationer och förbättringar. Autodesk Maya 2019 finns tillgänglig nu att tanka ner från Autodesk Account och är nu inkluderad i Autodesk M&E Collection.

Cached Playback

Cached Playback i Autodesk Maya 2019 hjälper till snabba upp animatörens arbete.

 • Cached Playback är en ny, intelligent bakgrundsprocess som cachar ändringar i scener under arbetets gång. Det ger snabbare uppspelningar av animationerna i viewporten. Själva viewporten används för att utvärdera animationer, vilket minskar behovet av att återkommande göra playblasts.
 • Med Cached Playback kan du förhandsgranska animationer i 3D-miljö och göra ändringar efterhand, bättre än traditionella geometri-cachar och 2D-previews.
 • Man kan justera inställningar i ett enkelt menysystem för att optimera för ens hårdvaruprestanda.

Arbeta i nära slutlig bildkvalitet

Autodesk Arnold-uppdateringar i Viewport 2.0 i Maya 2019 ger användaren en läcker miljö att arbeta i, eftersom Viewport 2.0 närmare återger det renderade slutresultatet. Det gör det enklare att se resultaten av ändringar. Det blir roligare, mer inspirerande kreativt och det spar arbetstid.

 • Arnold Standard Surface Shader har uppdaterats för att bättre visa en representation av den slutliga renderingen. På så sätt får användaren en bättre uppskattning av slutresultatet när det renderats i Arnold.
 • Ljussättning och ljusreflektioner visas i realtid i Viewport 2.0  så att användaren kan bedöma ljusförhållanden och snabbt göra snabba ändringar.

En snabbare Maya

Maya 2019 innehåller ett flertal prestandaförbättringar, som de flesta Maya-användare märker av i sitt dagliga arbete och som på kort och lång sikt höjer produktiviteten, för både stora och små studior.
 • Scener med MetaData laddas snabbare
 • Scener med dolda objekt laddas snabbare + har snabbare interaktivitet
 • Material och texturer laddas snabbare
 • Snabbare selektion i Viewport 2.0
 • Snabbare snapping i Viewport 2.0

Andra förbättringar

 • Nya filter gör det lättare att förfina och animera motion capture-data.
 • Rigging-förbättringar förenklar arbetet för riggare och tekniskt ansvariga vid karaktärsanimationer.
 • För-riggade och redan animerade karaktärer gör det lättare för nybörjare och animatörer vana vid andra 3D-program att komma igång i Maya 2019.

Läs mer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.